22 Nisan 2012 Pazar

Ne ân-ı hâle cür'et ne figana takatim var


Ne ân-ı hâle cür'et ne figana takatim var
 Ne recâ-yı vasla gayret ne firaka kudretim var

 Yanaymı mı hasretinden geçeyim mi ülfetinden
 Hele derd ü firkatinden sana bin şikâyetim var

 Nice etmem âh ü efgan beni yâre geçdi yârân
Nigeh etmez oldu cânân buna pek kasavetim var

 Düşüb ol cefâ-şiâre gönül oldu pare pare
Çekerim gamın ne çâre geçemem mahabbetim var

 Geziyordun eşbeh eşbeh dedi kim ki gördü peh peh
Beri gel ki sana ey meh dahi çok hikâyetim var

 O meh işte bana nisbet idiyor seninle ülfet Bana
Vâsıf açma sohbet sana pek adâvetim var

 Enderunlu Vasıf

 
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...